Ur askan i elden. Förutsättningar för militär intervention i norra Mali

Författare:

 • Magdalena Tham Lindell

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3506--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Sahel
 • Mali
 • ECOWAS
 • AU
 • Afrikanska unionen
 • EU
 • Europeiska unionen
 • FN
 • Förenta nationerna
 • AQIM
 • AQMI
 • al-Qaida
 • militär intervention
 • fredsfrämjande insats
 • fredsframtvingande insats

Sammanfattning

Studiens syfte är att analysera de politiska och militära förutsättningarna för militär intervention i norra Mali under de kommande månaderna. Analysen svarar på följande frågeställningar: * Vilka är de i dagsläget mest centrala utmaningarna för fred och säkerhet i Mali? * Vilka huvudsakliga lösningar diskuteras och planeras? * Hur ser ECOWAS planering för militär intervention ut? * Vilka möjligheter har ECOWAS att sätta upp en insats i Mali? * Hur ser möjligheterna ut för EU att stödja Malis armé med kapacitetsbyggnad?