Metod för kravställning av FM Ledningssystem

Författare:

 • Johan Fransson
 • Joachim Hansson
 • Peter Nilsson
 • Nina Lewau
 • Thomas Sundmark, f d FOI
 • Annie Pilemalm

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3546--SE

Sidor: 138

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kravhantering
 • ledningssystem
 • systemutveckling
 • metod
 • FMLS
 • FMLS TS
 • SWECCIS.

Sammanfattning

Den verksamhet som Försvarsmakten bedriver är omfattande. För att lyckas med att uppnå den effekt som eftersträvas är det nödvändigt att denna verksamhet leds och stöds av metoder, människor och tekniska system. En avgörande faktor för att uppnå god effekt är att dessa komponenter - metoder, människor och tekniska system- analyseras och kravställs sammanhållet. I denna rapport beskrivs en metod för att kravställa Försvarsmaktens ledningssystem. Metoden syftar till att möjliggöra en samordnad, integrerad och helhetsbaserad utveckling av komponenterna ovan, vilket är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med att utveckla rätt system, i rätt tid och till rätt kostnad. Metoden består av fyra delar: (1) FMLS systembeskrivning, (2) Metodbibliotek, (3) Anvisning för modellering av ledningssystem och (4) Begreppsmodell. Dessa fyra delar utgör gemensamt de verktyg som är nödvändiga för att lyckas med analys och kravställning av ledningssystem inom Försvarsmakten. Metoden utgör grunden för en kommande handbok för kravställning av Försvarsmaktens ledningssystem, vilken syftar till att stödja Försvarsmakten i att bedriva kravställning inom ledningssystemsområdet. I metoden ingår utvecklingsaktiviteter där ledningssystem och ledningssystemmateriel successivt kravställs och dokumenteras i ledningssystem- och materielmålsättningar.