Redovisning av studieuppdrag: Utvärdering av skadeverkan från fyrverkerieffekter

Författare:

  • Reine Adolfsson
  • Lenita Blom
  • Mats Jonsson
  • Lars-Göran Hellgren
  • Dennis Menning

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3801--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Fyrverkerieffekter
  • fyrverkeriraket
  • stjärnbomb
  • rörbomb

Sammanfattning

/rörbomber, på grislår med ben. Försök med raketer med explosivämnesnettovikt både över och under 75 gram visade på skadeverkan på grislår, där penetration av grishud och skada i underliggande vävnad konstaterades. Stjärn-/bombrör med 49 mm diameter visade på skadeverkan på grislår med penetration av grishud och skada i underliggande vävnad, på ett avstånd av 50 cm.