Om hindunationalistiska BJP vinner valet i Indien: Strategisk omorientering eller "business as usual"?

Författare:

 • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2014-05-09

Rapportnummer: FOI-R--3878--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Narendra Modi
 • BJP
 • Gujarat
 • upplopp
 • Indiens strategiska kultur
 • Indiens säkerhetspolitik
 • försvarspolitik
 • utrikespolitik
 • ekonomisk politik
 • inrikespolitik
 • Kongresspartiet
 • Kina
 • Pakistan
 • USA-Indien

Sammanfattning

Denna rapport analyserar vad det skulle kunna innebära för Indiens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt för dess ekonomiska utveckling och interna stabilitet om BJP övertar regeringsmakten efter parlamentsvalet 2014. Perspektiv och skiften inom Indiens strategiska kultur diskuteras ingående liksom skillnader och likheter mellan BJP:s och Kongresspartiets inriktningar och politik. Rapporten diskuterar även Modis bakgrund och uppfattningar i frågor av central betydelse för Indiens strategiska utveckling. Några drastiska förändringar i Indiens storstrategiska inriktning är sannolikt inte att vänta om BJP/Modi får regeringsmakten. En BJP-administration kan emellertid komma att ha större fokus på att generera ekonomisk tillväxt, företräda en mer resolut militär hållning gentemot Kina och Pakistan samt betona hindunationalitiska värden och idéer.