Bistatisk och passiv radar, Slutrapport

Författare:

 • Lars Ulander
 • Per-Olov Frölind
 • Per Grahn
 • Anders Gustavsson

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4018--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • passiv
 • bistatisk
 • radar
 • SAR
 • LORA
 • CARABAS
 • CARINA
 • SIMCLAIRS
 • DVB-T

Sammanfattning

Projektet "Bistatisk och passiv radar" har bedrivits som ett treårigt forskningsprojekt. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om bistatisk och passiv radar, dvs. radarsystem där sändare och mottagare är placerade geografiskt åtskilda på olika plattformar. Det passiva systemet, som saknar en egen sändare, parasiterar på lämpliga icke-kooperativa sändare såsom digital-TV. Tillämpningar för bistatisk och passiv radar finns inom alla stridsarenor, speciellt där högaktuell lägesbild önskas samtidigt som radiotystnad är av största betydelse. I praktiska försök med flygande plattformar har vi demonstrerat bra resultat från både bistatisk och passiv SAR (bildalstrande syntetisk aperturradar), som kan anses unika. Projektet bygger vidare på en mångårig utveckling av experimentella radarsystem som nu utökats med nya delsystem. Prov och försök med bistatisk radar på S-band har dock inte kunnat genomföras enligt ursprunglig planering.