Utvecklingen i EU:s östra närområde

Författare:

 • Jakob Hedenskog

Publiceringsdatum: 2015-11-26

Rapportnummer: FOI-R--4132--SE

Sidor: 86

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • Östliga Partnerskapet
 • European Neighbourhood Policy
 • ENP
 • Euroasiatiska Ekonomiska Unionen
 • Belarus
 • Vitryssland
 • Ukraina
 • Moldavien
 • Ryssland
 • DCFTA
 • Euromajdan
 • Värdighetsrevolutionen
 • Krim
 • Donbas
 • påtryckningsmedel

Sammanfattning

Rapporten beskriver uppkomsten av EU:s Östliga partnerskap och den dragkamp om inflytande i det östliga närområdet - Belarus, Ukraina och Moldavien - som uppstått mellan EU och Ryssland. Situationen i närområdet beskrivs som mycket instabil i synnerhet i Ukraina efter Rysslands olagliga annektering av Krim och krigföring i Donbas. Rapporten diskuterar också Rysslands användande av olika påtryckningsmedel för att öka sitt inflytande på det forna sovjetterritoriet. Det militära medlet har ökat kraftigt i användning i och med aggressionen i Ukraina, men också informationsoperationer och användandet av minoriteter - både ryska och andra - syftande till att destabilisera dessa länder och tvinga dem kvar i Rysslands intressesfär. I slutsatserna tecknas tre tänkbara scenarier för Östliga partnerskapets utveckling: en som innebär status quo, en präglad av engagement med Ryssland och en präglad av containment-politik. Konsekvenserna för Sverige och Försvarsmakten blir att vi måste förbereda oss på att under överskådlig tid behöva leva med en instabilare situation i vårt närområde och agera därefter.