Stötvågsbelastning mot kabelgenomföringar

Författare:

  • Roger Berglund
  • Tobias Carlberg
  • Björn Gregorsson

Publiceringsdatum: 2018-01-18

Rapportnummer: FOI-R--4510--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Stötvågstub
  • Kabelgenomföringar
  • Stötvågsbelastning

Sammanfattning

FOI har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att utföra en serie av stötvågsbelastningar med kort och lång varaktighet mot olika kabelgenomföringar från leverantörerna MCT-Brattberg och ROXTEC. Genomföringarna monterades med olika konfigurationer av kablage och rör. I vissa tester packades genomföringarna med endast packbitar och utan kablage. Monteringen av tätningarna utfördes av extern entreprenör med stor erfarenhet av denna typ av installationer. Varje kabelgenomföring monterades med tätningar på trycksidan och i vissa fall även på baksidan av provobjektet. Täthetskontroll och eventuell läckagemätning av den mellanliggande volymen genomfördes innan och efter varje test på de genomföringar som hade tätningar på både tryck- och baksida. Resultatet av mätningarna från täthetskontrollen av respektive kabelgenomföring redovisas i denna rapport. Testerna utfördes i FOI:s stötvågstub IV på Botele Udd i Märsta under vintern 2016 samt under våren 2017.