Foreign military bases and installations in Africa

Författare:

 • Karolina Gasinska Singh
 • Eva Hagström Frisell
 • Jakob Hedenskog
 • Jerker Hellström
 • Emma Sjökvist
 • Madelene Lindström
 • Anna Sundberg
 • Samuel Neuman Bergenwall
 • Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2019-08-16

Rapportnummer: FOI-R--4658--SE

Sidor: 94

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Afrika
 • militära anläggningar
 • USA
 • Storbritannien
 • Spanien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Ryssland
 • Turkiet
 • Förenta Arabemiraten
 • Indien
 • Kina
 • Japan

Sammanfattning

Huvudsyftet med denna rapport är att öka förståelsen för utländska staters militära intressen i Afrika. För att uppnå detta genomfördes en systematisk analys av 12 icke-afrikanska statliga aktörer. Analysen identifierar aktörernas militära anläggningar på kontinenten och de strategiska motiven för deras närvaro. Kartläggningen visade en högre närvaro av militära anläggningar i Afrikas horn och i Västafrika, där de strategiska intressena varierade beroende på region. Även bredare strategiska intressen identifierades. Dessa var kopplade till att skydda ekonomiska intressen, maktkamp, militär styrkeprojicering och att upprätthålla historiska band.

Dela sidan