Foreign military bases and installations in Africa

Författare:

 • Karolina Gasinska Singh
 • Eva Hagström Frisell
 • Jakob Hedenskog
 • Jerker Hellström
 • Emma Sjökvist
 • Madelene Lindström
 • Anna Sundberg
 • Samuel Neuman Bergenwall
 • Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2019-08-16

Rapportnummer: FOI-R--4658--SE

Sidor: 94

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Afrika
 • militära anläggningar
 • USA
 • Storbritannien
 • Spanien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Ryssland
 • Turkiet
 • Förenta Arabemiraten
 • Indien
 • Kina
 • Japan

Sammanfattning

Huvudsyftet med denna rapport är att öka förståelsen för utländska staters militära intressen i Afrika. För att uppnå detta genomfördes en systematisk analys av 12 icke-afrikanska statliga aktörer. Analysen identifierar aktörernas militära anläggningar på kontinenten och de strategiska motiven för deras närvaro. Kartläggningen visade en högre närvaro av militära anläggningar i Afrikas horn och i Västafrika, där de strategiska intressena varierade beroende på region. Även bredare strategiska intressen identifierades. Dessa var kopplade till att skydda ekonomiska intressen, maktkamp, militär styrkeprojicering och att upprätthålla historiska band.