Ledningskoncept 2035 - Resultat av 2018 års konceptutveckling

Författare:

  • Magdalena Granåsen
  • Niklas Hallberg
  • Anders Josefsson
  • Christina Ekenstierna
  • Per Barius

Publiceringsdatum: 2019-09-10

Rapportnummer: FOI-R--4715--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Ledningskoncept
  • framtida ledning
  • militära operationer

Sammanfattning

Militära koncept beskriver möjliga tillvägagångssätt för att lösa militära problem. Inom ramen för Försvarsmaktens Huvudstudie Ledning bidrar FOI och FHS med utveckling av koncept för ledning av militära operationer i tidsperspektivet 2035. Det ledningskoncept som utvecklas förväntas bidra med att inrikta framtida ledningssystem. Denna rapport beskriver resultatet av 2018 års arbete med ledningskoncept för 2035. Konceptets bärande idé föreskriver en ledning som snabbt ska kunna växla mellan centralisering eller decentralisering. Ingående förband och enheter har en grundläggande förmågeuppsättning, vilken kan kompletteras inför lösande av en specifik uppgift. Konceptet skapar förutsättningar för utvecklingen av ledningssystem som stödjer ett agilt och resilient agerande. Rapporten beskriver konceptets principer. Därefter illustreras konceptet med hjälp av fyra användningsfall, vilka hämtats från Försvarsmaktens Perspektivstudie.