Sektorsansvar och energiberedskap. Förslag till arbetsmodell för att utforma ett sektorsansvar med förmågor i fokus

Författare:

 • Carl Denward
 • Bengt Johansson
 • Daniel Jonsson
 • Per Larsson

Publiceringsdatum: 2019-12-10

Rapportnummer: FOI-R--4819--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • sektorsansvar
 • totalförsvar
 • civilt försvar
 • beredskap
 • förmåga
 • myndigheter
 • energi
 • drivmedel
 • metod
 • arbetsmodell

Sammanfattning

Den återupptagna totalförsvarsplaneringen med syfte att öka beredskapen inför kriser och krig innebär ökade ansträngningar för många samhällsaktörer med olika roller, ansvar och uppgifter. Detta har aktualiserat behovet av ett förtydligat sektorsansvar. I denna rapport diskuteras vilka beståndsdelar ett sektorsansvar kan ha, med energisektorn som exempel, inklusive de styrningskedjor som kan användas för att bygga beredskap i nuvarande och framtida energisystem. En sektorsneutral arbetsmodell med fokus på sektorsansvarets ramar och innehåll snarare än på ansvariga aktörer föreslås. Arbetsmodellen är uppdelad i fem olika steg: 1) etablera sektorsförståelse; 2) tydliggöra kravbild; 3) ta fram förmågesystem; 4) föreslå sektorsansvarets innehåll; 5) dialogisera med regeringsnivån kring sektorsansvarets innehåll. En slutsats är att presumtiva sektorsmyndigheter behöver vara proaktiva i utformningen av sektorsansvarets innehåll, inte minst vad gäller att omsätta abstrakta målsättningar i konkreta förmågefomuleringar.