Ryssland i rymddomänen: Från Sputnik till sanktioner - Ett försvars- och säkerhetsperspektiv

Författare:

 • Kristofer Nevall
 • Jonatan Westman
 • Anna Maria Wårlind

Publiceringsdatum: 2022-12-13

Rapportnummer: FOI-R--5340--SE

Sidor: 206

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Flygsystem- och rymdfrågor

Nyckelord:

 • aktör
 • aktörsbedömning
 • Artemis
 • Brasilien
 • bärraket
 • COPUOS
 • Europa
 • försvar
 • genusperspektiv
 • Georgien
 • GLONASS
 • humankapital
 • identitet
 • ILRS
 • Indien
 • inmätning
 • Iran
 • jordobservation
 • jämställdhet
 • Kina
 • kommunikation
 • korruption
 • markstation
 • militär
 • militärdoktrin
 • navigering
 • positionering
 • Roskosmos
 • rymd
 • rymddomänen
 • rymdförnekande förmåga
 • rymdkontroll
 • rymdlagstiftning
 • rymdlägesbild
 • rymdmakt
 • rymdpolitik
 • rymdprogram
 • rymdsegment
 • rymdsektor
 • rymdteknik
 • rymdtrafikledning
 • Ryssland
 • sanktion
 • satellit
 • spaning och övervakning
 • STM
 • styrning
 • Syrien
 • säkerhet
 • säkerhetspolitik
 • SÖR
 • tidsangivelse
 • tidig förvarning
 • totalförsvar
 • Ukraina
 • UNODA
 • UNOOSA
 • uppskjutning
 • USA.

Sammanfattning

Rapporten beskriver ryskt militärt nyttjande av rymddomänen med fokus på frågor rörande försvar och säkerhet. Den inleds med en tillbakablick över den ryska rymdsektorns utveckling och det historiska arvets betydelse för det ryska rymdprogrammet. Perspektivet flyttas därefter fram och presenterar en beskrivning av de tekniska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för den pågående utvecklingen av den ryska rymdsektorn. Utifrån en redogörelse för existerande och kommande bärraketer samt satelliter förs en diskussion kring militära tillämpningar. Den tekniska utvecklingen placeras också i rymddomänens säkerhets- och utrikespolitiska kontext och analyseras närmare. I en utblick mot omvärlden beskrivs Rysslands mest betydande internationella samarbeten och fångar även upp centrala aspekter kopplade till den ryska synen på rymddomänen och stormaktsidentitet. Ryskt militärt nyttjande beskrivs ur ett rymdmaktsteoretiskt perspektiv samt utifrån tre fallstudier av moderna konflikter. Ambitionen har varit att ge läsaren en god bild av Rysslands status som rymdmakt idag, grundat i en helhetssyn och över ett långt tidsperspektiv. Studien gör det möjligt att blicka framåt mot vilka förutsättningar Ryssland har att agera i rymddomänen framöver och möjliggör vissa slutsatser om hur Rysslands framtida position som rymdmakt kan komma att utvecklas.