23 april 2019

Stora möjligheter och utmaningar för europeisk försvarsindustri

Den europeiska försvarsindustrins svar på en ökad efterfrågan av militär materiel ligger i särskild fokus i FOI:s andra rapport i serien Defence Economic Outlook. Rapporten kopplar samman olika länders militära utgifter med säkerhetspolitisk och ekonomisk analys.

Världens försvarsutgifter illustrerade på en världskarta.

Världens försvarsutgifter illustrerade i rapporten Defence Economic Outlook 2018. Källa: SIPRI.

Rapporten, skriven på uppdrag av Försvars¬departementet, innehåller en överblick av världens militära utgifter, militär materiel samt försvarsindustriella och makroekonomiska förutsättningar. Rapportens fokus ligger på stormakter som USA, Kina, Ryssland, Saudiarabien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

– Förra gången vi publicerade Defence Economic Outlook, 2016, fokuserade vi på militära utgifter för att säga något om maktförhållanden mellan länder. Denna gång har vi tagit ett steg till genom att beskriva de kvantiteter av militär materiel som världens stormakter har. På så sätt hoppas vi kunna närma oss svaret på frågan om vad olika länder egentligen får ut av sina försvarssatsningar, säger Per Olsson, forskare på FOI, som tillsammans med kollegorna Juuko Alozious och Maria Ädel står bakom rapporten.

Enligt Defence Economic Outlook 2018 har USA och dess Nato-allierade fortfarande ett avsevärt övertag i termer av militära utgifter och modern materiel. Samtidigt har dock stormakter som Kina och Ryssland stadigt minskat detta förmågegap. Även flertalet länder i Mellanöstern, Latinamerika och Afrika har ökat sina militära utgifter under det senaste årtiondet.

De senaste åren har även flera västeuropeiska länder åter börjat satsa mer på sina försvar, efter en lång period av stillastående eller minskade militära utgifter. Denna ökning skapar stora möjligheter för den europeiska försvarsindustrin, men också utmaningar.

Försvarsföretag efterlyser långsiktiga satsningar

Forskarna bakom rapporten har genomfört en rad intervjuer med europeiska försvarsföretag. Att nya konkurrenter och ökade protektionistiska tendenser från exempelvis USA är utmaningar är försvarsföretagen eniga om. En stor utmaning för att möta en ökad efterfrågan är också tillgången på personal med rätt kompetens. Företagen efterlyser även långsiktiga satsningar på bland annat forskning och utveckling. Flera företag menade också att kraftigt upp- och nedgångar är svårare att hantera för deras mindre underleverantörer.

Nästa publikation i serien är planerad till 2020.

– I nästa utgåva hoppas vi kunna föra rapportserien ännu ett steg längre och säga något om köpkraften hos olika länders militära utgifter samt kvaliteten på militära materiel för världens stormakter, säger Per Olsson.