Strategisk utblick

Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken.

Samtliga kapitel från Strategisk utblick 7 finner du som så kallade särtryck längre ned på denna sida. Rapporten i sin helhet finns under Relaterat material.

 

Du kan se lanseringsseminariet för Strategisk utblick 7 från den 11 oktober 2017 som film nedan.

 

Seminariet innehåller följande

Inledningsanförande från FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind: Pågår fram till 2.45.

Moderator Pernilla Ström: 2.45–4.00.

Försvarsminister Peter Hultqvist: 4.00–28.00.
Presentationer av artiklarna:

  • Hotet från långräckviddiga vapen. Erik Berglund: 28.00–42.00.
  • Tyskland – en ny bundsförvant för Sverige i Europa? Eva Hagström Frisell: 42.00–55.00.
  •  Internet som militär arena – en utmaning i totalförsvaret. Mikael Wedlin: 55.30–1.10.00.

Paneldiskussion mellan Heidi Avellan (Sydsvenskan) och Anders Lindberg (Aftonbladet). Från 1.11.00 till slutet.

 

Temat för Strategisk utblick 7

”Närområdet och nationell säkerhet”. Samlingsrapporten lyfter fram såväl säkerhetspolitiska, tekniska och försvarsförmågeperspektiv på vår nationella säkerhet. Strategisk utblick 7 erbjuder också en internationell utblick, med en inblick i några grannländers egna perspektiv på nationell säkerhet och försvar.

 

Artiklarna är grundade på forskning och analyser på en rad olika ämnen av strategisk betydelse för den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Rapporten är ett resultat av en kollektiv insats av forskare och analytiker vid FOI. Den första strategiska utblicken gavs ut 2009.

 

Särtryck ur Strategisk utblick 7

Nationell säkerhet i närområdet - Sverige backar hem. Robert Dalsjö och Michael Jonsson.

 

Försvarsförmåga och försvarsanslaget – en avvägning mellan behov och pengar. Peter Nordlund och Mikael Wiklund.

 

Östersjöområdet – en ny geopolitisk brännpunkt. Mike Winnerstig.

 

Tyskland – en ny bundsförvant för Sverige i Europa? Eva Hagström Frisell och Anna Sundberg.

 

Totalförsvar – vägval inför framtiden. Fredrik Lindgren och Ann Ödlund.

 

Psykologiskt försvar – avgörande för svensk försvarsförmåga. Niklas H. Rossbach.

 

Internet som militär arena – en utmaning i totalförsvaret. Mikael Wedlin och Erik Westring.

 

Internet of Things – en IT-säkerhetsmässig mardröm. Daniel Eidenskog och Farzad Kamrani.

 

Sveriges elförsörjning – hur möter vi en ökad sårbarhet? Maria Andersson och Lars Westerdahl.

 

Geografisk information – en vital resurs i förändring. Ulf Söderman, Simon Ahlberg och Gustav Tolt.

 

Hotet från långräckviddiga vapen. Erik Berglund, Martin Hagström och Anders Lennartson.

 

Behovet av en svensk försvars- och säkerhetsstrategi för rymden. Sandra Lindström och John Rydqvist.

 

Livsmedelsförsörjning efter radioaktivt nedfall – fem limpor och en hel befolkning. Niklas Brännström, Torbjörn Nylén och Henrik Ramebäck.

 

Ett norskt perspektiv på försvarsplanering. Alf Christian Hennum och Tore Nyhamar (Forsvarets forskningsinstitutt, FFI).

 

Problematiken inom finsk försvarsplanering. Jyri Raitasalo (Finska försvarsministeriet).

 

Försvarsforskningens betydelse för att främja nationell säkerhet. Katarina Wilhelmsen och Mikael Wiklund.

 

Strategisk utblick 6

Läs mer här om Strategisk utblick 6, och se webbsänt seminarium.