Kontakt

CBRN-skydd och säkerhet

Farliga kemikalier, joniserande strålning, farlig smitta, och kärnvapen är mycket angelägna frågor såväl för försvaret som för det civila samhället. På FOI:s avdelning för CBRN-skydd och säkerhet finns samhällets främsta experter inom dessa områden samlade och kan bidra med expertstöd.

Person håller i provrör

Via den forskning som bedrivs vid avdelningen producerar FOI ständigt ny kunskap om utsläpp och spridning av kemikalier, joniserande strålning och radioaktiva material. Det kan t ex gälla spridning i luft, mark eller vatten något som ofta efterfrågas av både försvaret och civila myndigheter. Detsamma gäller smittsamma ämnen, kunskap kring hot och provsprängningar av kärnvapen, strålskydd och kemiska risker. Avdelningen har en bred tvärvetenskaplig kompetens inom bland annat analytisk kemi, synteskemi, mikrobiologi, toxikologi och joniserande strålning och spridningsberäkningar. Analyslaboratoriet ingår i ett internationellt nätverk av de främsta laboratorierna i världen och får ofta internationella uppdrag i den rollen. Ett annat område där vi kan stödja uppdragsgivare är vid bedömningar av hot och risker kopplade till farliga ämnen.

Vår toxikologiska kompetens utnyttjas ofta av Försvarsmakten, exempelvis som expertstöd vid internationella operationer. FOI har vid flera tillfällen anlitats av FN vid fredsbevarande och humanitära insatser.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-05-27