Technical Reports Decision Support Systems

2024

Bethdavid, S., Björnesjö, H., Gustavi, T., Lilja, H., Rosell, M., Sabel, J., Tjörnhammar, E. och Öberg, S.
Introduction to Multimodal Models External link, opens in new window., FOI-R--5505--SE

2023

Granåsen, M., Herkevall, J., Johansson, B. J. E, Tolt, G., Axell, E., Cohen, M., Josefsson, A. and Bisset, F.
Att skapa en roadmap för framtidens ledning. Slutrapport Framtida ledning och ledningsplatser 2021− 2023 External link, opens in new window., FOI-R--5570--SE (in Swedish)

Mojtahed, V., Wickenberg Bolin, U., Svenonius, O. and Pierrau, M.
Mot en datadriven Försvarsmakt - Slutrapport för studien Informationshantering i Försvarsmakten, FOI-R--5545--SE (in Swedish)

Johansson, R., Rosell, M., Gustavi, T., Tjörnhammar, E. and Hammar, P.
Knowledge, Graphs and Language Models External link, opens in new window., FOI-R--5504--SE

Johansson, R., Hammar, P., Karlsson, A. and Rydström, S.
Avskanning av dataanalys och AI − Rapport år 2023 External link, opens in new window., FOI-R--5483--SE (in Swedish)

Rydström, S. and Johansson, R.
Utredning av stödverktyg och metodik för utvärdering av AI-metoder External link, opens in new window., FOI-R--5453--SE (in Swedish)

Kamrani, F., Kanestad, K., Luotsinen, L., Pelzer, B., Sabel, J., Sandström, V., and Tegen, A.
Attacking and deceiving military AI systems External link, opens in new window., FOI-R--5396--SE

Schubert, J., Johansson, R., Hörling, P. and Gustavi, T.
Forskningsfronten inom informationsfusion External link, opens in new window., FOI-R--5438--SE (in Swedish)

2022

Rantakokko, J., Rask, V., Brännlund, C., Tolt, G., García Lozano, M., Asplund Cohen, K., Thors, L. and Andersson, P.
Autonom CASEVAC - Årsrapport 2022 External link, opens in new window., FOI-R--5390--SE (in Swedish)

Herkevall, J., Hermelin, J., Lindquist, S. and Roxström, G.
Med den framtida ledningsplatsen i fokus − Samordning av FoT-verksamhet External link, opens in new window., FOI-R--5386--SE (in Swedish)

Asplund Cohen, K., Pelzer, B., Kaati, L., Akrami, N., Andersson, E. and Knutas, F.
En studie i fördom − Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer External link, opens in new window., FOI-R--5352--SE (in Swedish)

Brynielsson, J., Cohen, M., Kamrani, F. and Oskarsson, D.
Patrullering med poker-AI: Systematiskt oförutsägbar patrullering i sjö, mark och cyberrymd External link, opens in new window., FOI-R--5291--SE (in Swedish)

Rantakokko, J., García Lozano, M., Tolt, G., Thors, L. and Bucht, A.
Evakuering av skadade med obemannade farkoster − Förstudie External link, opens in new window., FOI-R--5288--SE (in Swedish)

Rosell, M., Bay, S., Wickenberg Bolin, U., García Lozano, M., Gustafsson, D., Johansson, F., Horndahl, A., Karasalo, M., Lilja, H., Lundmark, L., Sabel, J., Stiff, H. and Valldor, E.
Semi-automatisk datadriven webbanalys: detektion av fabricerad media, trovärdighetsbedömning och cyberhotsbevakning External link, opens in new window., FOI-R--5262--SE (in Swedish)

Johansson, R. and Hörling, P.
IoT-samverkan – Uppföljning 2021 External link, opens in new window., FOI-R--5258--SE (in Swedish)

Tjörnhammar, E., Johansson, R., Gunnar Eriksson, G. and Schubert, J.
Forskningsöversikt: datakomprimering, informationsfusion, dataanalys External link, opens in new window., FOI-R--5237--SE (in Swedish)

2021

Johansson, B. J. E., Luotsinen, L., Herkevall, J., Axell, E., Tolt, G. and Granåsen, M.
Årsrapport framtida ledning och ledningsplatser 2021 External link, opens in new window., FOI-R--5243--SE (in Swedish)

Lindberg, A., During, C., Johansson, R., Schubert, J., Kindvall, G. and Dalberg, E.
Avskanning av AI området neuro-symboliskt resonerande − Resultat och kortfattat om metod External link, opens in new window., FOI-R--5224--SE (in Swedish)

Schubert, J.
Aktiv inferens External link, opens in new window., FOI-R--5221--SE (in Swedish)

Luotsinen, L.J., Kamrani, F., Lundmark, L., Sabel, J., Stiff, H. and Sandström, V.
Deep learning with limited data: A synthetic approach External link, opens in new window., FOI-R--5215--SE

Kaati, L., Asplund Cohen, K. and Pelzer, B.
Antisemitism in social media – Conspiracies, stereotypes, and holocaust denial External link, opens in new window., FOI-R--5198--SE

Schubert, J. and Wickenberg Bolin, U.
Cluster management of scientific literature in HSTOOL External link, opens in new window., FOI-R--5178--SE

Johansson, F., Horndahl, A., Lilja, H., García Lozano, M., Lundmark, L., Rosell, M. and Stiff, H.
Detection of fabricated media External link, opens in new window., FOI-R--5132--SE

Johansson, R., Kamrani, F., Mcwilliams, A. and Söderberg, J.
Obemannade luftfartygssystem och artificiell intelligens. Inverkan på svensk operativ förmåga i räddningstjänst External link, opens in new window., FOI-R--5121--SE (in Swedish)

Johansson, R., Hörling, P. and Kamrani, F.
Samverkande IoT-system och lägesbild External link, opens in new window., FOI-R--5029--SE (in Swedish)

2020

Cohen, M., Kamrani, F., Bissmarck, F. and Hammar, P.
Krigsspel med AlphaZero External link, opens in new window., FOI-R--5057--SE (in Swedish)

Dalberg, E., Grönwall, C., Kindvall, G., Lindberg, A. and Schubert, J.
Test av process för avskanning av forskningsfronten - Genomfört på exemplet svart fosfor External link, opens in new window., FOI-R--5056--SE (in Swedish)

Robinson, Y., Garcia Lozano, M., Appelgren, J., Benshof, J., Börjesson, H., Clausen Mork, J., Dansarie, M., Gustafsson, J., Hedenstierna, S., Ivgren, C., Karlgren, K., Luotsinen, L., Rantakokko, J. and Wadströmer, N.
AI och framtidens försvarsmedicin External link, opens in new window., FOI-R--5045--SE (in Swedish)

Johansson, J., Horndahl, A., Stiff, H. and Garcia Lozano, M.
Data synthesis using generative models External link, opens in new window., FOI-R--5041--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Johan Pelo, J.
Aval förvaltning 2020-2022 - Årsrapport 2020 External link, opens in new window., FOI-R--5036--SE (in Swedish)

Hartmann, M., Alvå, P. and Johan Pelo, J.
AVAL 6.9.16 File format manual External link, opens in new window., FOI-R--5035--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Johan Pelo, J.
AVAL 6.9.16 User´s manual External link, opens in new window., FOI-R--5034--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Johan Pelo, J.
AVAL 6.9.16 Reference manual External link, opens in new window., FOI-R--5033--SE

Clausen Mork, J., Gunnarson, C., Jonsson, M. and Kamrani, F.
Modellbaserad prediktion av säkerhetspolitiska händelser External link, opens in new window., FOI-R--4954--SE (in Swedish)

Karasalo, M., Johansson, F., Rosell, M., Horndahl, A., Lundmark, L., Lilja, H., Wickenberg Bolin, U. and Stiff, H.
Natural Language Processing using Deep Neural Networks External link, opens in new window., FOI-R--4948--SE

Blixt, B., Hermelin, J., Mojtahed, V., Stec, M., Söderman, U. and Thoren, P.
Förslag till framtida inriktning av forskning avseende modellering och simulering External link, opens in new window., FOI-R--4893--SE (in Swedish)

Hörling, P., Melin, T., Mojtahed, V. and Tomac, M.
Utveckling av Systemförmåga. Projektrapport 20172019 External link, opens in new window., FOI-R--4889--SE (in Swedish)

Oskarsson, D. and Westman, T.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Beteendemodeller External link, opens in new window., FOI-R--4848--SE  (in Swedish)

Thoren, P. and Kamrani, F.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering Scenario- och situationsbeskrivning External link, opens in new window., FOI-R--4847--SE (in Swedish)

Thoren, P. and Hörling, P.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering Användning av modellen för datagenerering External link, opens in new window., FOI-R--4846--SE (in Swedish)

Pelo, J.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Översiktlig modellbeskrivning External link, opens in new window., FOI-R--4845--SE (in Swedish)

Mojtahed, V. and Pelo, J.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Uppdragsbeskrivning och kravställning External link, opens in new window., FOI-R--4844--SE (in Swedish)

2019

Hedenstierna, S., Johansson Gilljam, B., Hartmann, M., Andersson, C., Storck, J., Ågren, M., Hagerman, C., Jarlås, R., Johansson, N., Alvå, P. and Pelo, J.
Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering − Sammanfattande slutrapport för perioden 2017−2019 External link, opens in new window., FOI-R--4891--SE (in Swedish)

Kamrani, F., Cohen, M., Bissmarck, F. and Hammar, P.
Beteendemodellering med imitationsinlärning, FOI-R--4890--SE (in Swedish)

Johansson, R., Andersson, M., Hörling, P. and Kamrani, F.
Samverkande IoT-system och databearbetning, FOI-R--4884--SE (in Swedish)

Schubert, J. and Johansson, R.
Learning Causal Structures from Data, FOI-R--4882--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Westman, T.
Aval förvaltning 2017−2019 − Årsrapport 2019, FOI-R--4881--SE (in Swedish)

Luotsinen, L., Oskarsson, D., Svenmarck, P. and Wickenberg Bolin, U.
Explainable Artificial Intelligence: Exploring XAI Techniques in Military Deep Learning Applications External link, opens in new window., FOI-R--4849--SE

Beran, T. and Cohen, M.
Analys av luftvärnets indirekta stridseffekt, FOI-R--4818--SE (in Swedish)

Kaati, L., Asplund Cohen, K., Akrami, N., Shrestha, A., Fernquist, J., Pelzer, B., Welander, F. and Isbister, T.
Digitalt slagfält − En studie av radikalnationalistiska digitala miljöer, FOI-R--4813--SE (in Swedish)

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.15 File format manual, FOI-R--4789--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.15 Reference manual, FOI-R--4788--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.15 User´s Manual, FOI-R--4787--SE

Karasalo, M. and Schubert, J.
HSTOOL for Horizon Scanning of Scientific Literature, FOI-R--4760--SE

Wedlin, M., Nilsson, P., Komulainen, A., Kamrani, F., Svensson, J., Krona, M. and Bengtsson, J.
Polisiära cyberhot, tekniska möjligheter, FOI-R--4739--SE (in Swedish)

Kaati, L., Asplund Cohen, K. and Akrami, N.
Ensamagerande våldsverkare − profiler, riskbedömningar och digitala spår, FOI-R--4736--SE (in Swedish)

Beran, T., Björnham, O., Gudmundson, E., Gustavi, T., Heden, H., Karlholm, J., Karlzén, H., Lindblom, J., Nordlöf, J., Oskarsson, D., Rodhe, I., Sommestad, T., Svenmarck, P. and Svensson, M.
Försvarsnära tillämpningar av artificiell Intelligens, FOI-R--4707--SE (in Swedish)

Oskarsson, D. and Gudmundson, E.
Avvikelsedetektion i hydrofondata − en undersökning av möjligheter att tillämpa artificiell intelligens i den akustiska övervakningen av undervattensmiljön, FOI-R--4698--SE (in Swedish)

Rosell, M., Wickenberg Bolin, U., Brynielsson, J., Garcia Lozano, M., Gustafsson, D., Horndahl, A., Karasalo, M., Lilja, H., Pelzer, B., Stenborg, K.-G., Valldor, E. and Varga, S.
Semi-automatisk datadriven webbanalys: forskning, prototyputveckling och undersökningar, FOI-R--4692--SE (in Swedish)

Brynielsson, J., Nilsson, M., Schubert, J. and Svenmarck, P.
Artificiell intelligens för beslutsstöd i ledningssystem, FOI-R--4678--SE (in Swedish)

2018

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
Avalförvaltning 2017−2019 − årsrapport 2018, FOI-R--4699--SE (in Swedish)

Westman, T., Lindquist, S. and Hörnsten-Friberg, L.
Resultatöverföring i praktiken − en beskrivning av arbete med att identifiera och överföra relevanta resultat från EU-projekt till en myndighet, FOI-R--4687--SE (in Swedish)

Lindquist, S., Artman, H. and Ramberg, R.
Utforskande av träningsvärde för Live och Virtual − avrapportering projekt "LVC för effektiv flygträning" år 2018, FOI-R--4669--SE (in Swedish)

Grönwall, C., Kindvall, G., Lång, E., Lindberg, A., Khodabandeh, N., Schubert, J. and Karasalo, M.
Avskanning av forskningsfronten 2018, FOI-R--4660--SE (in Swedish)

Metso, P., Gustavi, T. and Brändström, S.
Förstudie militärt artificiellt taktiskt stabsstöd, FM2018-22684, Försvarsmakten, Stockholm, 2018. (FOI-S--5935--SE, Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018) (in Swedish)

Fernquist, J., Kaati, L., Akrami, N., Cohen, K. and Schroeder, R.
Automatiserade konton Pdf, 1.3 MB, opens in new window., MSB1313, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholm, 2018. (FOI-S--5938--SE, Swedish Defence Research Agency, 2018)

Fernquist, J., Kaati, L., Akrami, N., Pelzer, B. and Cohen, K.
Digitala diskussioner om genomförandet av riksdagsvalet 2018 Pdf, 906 kB, opens in new window., MSB1314, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholm, 2018. (FOI-S--5940--SE, Swedish Defence Research Agency, 2018)

Kaati, L. and Asplund Cohen, K.
Digital Jihad − propaganda from the Islamic State, FOI-R--4645--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.14 Reference Manual, FOI-R--4616--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.14 User´s manual, FOI-R--4615--SE

Horne, G., Seichter, S., Åkesson, B., De Reus, N., Döring, S., Gruber, T., Hörling, P., Huber, D., Kallfass, D., Lappi, E., Morabito, G., Ng, K. Y. K., Nissinen, N., Schubert, J., Schwierz, K.-P., Svendsen, G. K., Ürek, B., Zimmerman, A., Balestrini-Robinson, S., Johansson, R., Rindstål, P., Thorén, P. and Tuukkanen, T.
Developing actionable data farming decision support for NATO Pdf, 38.7 MB, opens in new window., STO Technical Report STO-TR-MSG-124, NATO Science and Technology Organization, Neuilly-sur-Seine, France, 2018. (FOI-S--5866--SE, Swedish Defence Research Agency, 2018)

Wedlin, M., Nilsson, P., Komulainen, A. and Kamrani, F.
Polisiära cyberhot, en förstudie, FOI-R--4599--SE (in Swedish)

Kaati, L. Den digitala kampen.
Autonoma rörelser på nätet, FOI-R--4592--SE (in Swedish)

Aronsson, S., Bergström, D., Dalenbring, M., Lindquist, S., Malmqvist, R., Rahmati, K., Steinvall, O. and Woltjer, R.
Utveckling av systemförmåga − prognos, FOI-R--4485--SE (in Swedish)

Sparf, A. and Bergfeldt, J.
Försvarsmaktens handbok för informationssystem, FM2017- 22302, Försvarsmakten, Stockholm, 2018. (FOI-S--5852--SE, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2018) (in Swedish)

2017

Schubert, J.
Artificiell intelligens för militärt beslutsstöd, FOI-R--4552--SE (in Swedish)

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
Förvaltning Aval 2017 − sammanfattande årsrapport inklusive programbeskrivning, FOI-R--4539--SE (in Swedish)

Stenborg, K.-G., Pelzer, B., García Lozano, M., Lilja, H., Karasalo, M., Horndahl, A., Gustafsson, D., Wickenberg Bolin, U. and Rosell, M.
Årsrapport teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2017, FOI-R--4530--SE (in Swedish)

Aronsson, S., Artman, A., Lindquist, S. and Ramberg, R.
Effektiv simulatorträning − slutrapport projekt Effektiv flygträning och utbildning 2015−2017, FOI-R--4520--SE (in Swedish)

Grönwall, C., Karasalo, M., Kindvall, G., Khodabandeh, N., Lindberg, A., Schubert, J. and Öhrn-Lundin, J.
Avskanning av forskningsfronten 2017 − 2017 års verksamhet i korthet, FOI-R--4490--SE (in Swedish)

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.13 file format manual, FOI-R--4466--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.13 reference manual, FOI-R--4465--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.13 User's manual, FOI-R--4464--SE

Kaati, L., Sahlgren, M., Asplund Cohen, K., Isbister, T., Akrami, N. and Eric Hartshorne, E.
Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer, FOI-R--4463--SE (in Swedish)

Kaati, L. Det digitala kalifatet.
En studie av Islamiska statens propaganda, FOI-R--4429--SE (in Swedish)

Kaati, L.
Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer, FOI-R--4392--SE (in Swedish)

2016

Wiklundh, K., Schubert, J., Westman, T., Lindberg, A., Westman, J., Korkmaz, K. and Hellström, J.
Horizon scanning of Chinese data sources − a pilot study within the area of urban warfare, FOI-R--4374--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
Förvaltning Aval 2016, FOI-R--4371--SE (in Swedish)

Kamrani, F., Wedlin, M., and Rodhe, I.
Internet of things: security and privacy issues, FOI-R--4362--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.12 user's manual, FOI-R--4358--SE

Brynielsson, J., Lindquist, S. and Luotsinen, L.
Simuleringsstöd och erfarenhetsomhändertagande på förbandsnivå: förstudie, FOI-R--3954--SE (in Swedish)

Rosell, M.
Årsrapport teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2016, FOI-R--4325--SE (in Swedish)

Cohen, M., Rodhe, I. and Löfvenberg, J.
White-box fuzzing, FOI-R--4329--SE

Johansson, F., Kaati, L., Isbister, T. and Litsegård, P.
Avanonymisering i sociala medier, FOI-R--4293--SE (in Swedish)

Artman, H., Brynielsson, J., Edlund, L., Fallgren, P., Forsberg, L., Ghilagaber, G., Gustavii, J., Herzing, M., Häckner, J., Jacobsson, A., Jacobsson, E.-M., Källmén, H., Lindquist, S., Lundström, A., Muren, A., Sjöberg, E., Thuresson, B., Tjörnhammar, E. and Wickström, H.
Efficient environmental inspections and enforcement Pdf, 6.6 MB, opens in new window., Report 6713, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 2016. (FOI-S--5487--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014)

Schubert, J., Clausen Mork, J., Johansson, R., Sommestad, T., Svensson, M. and Thorell, H.
Vilseledning av lägesbild Pdf, 1.8 MB, opens in new window., FOI-D--0717--SE (in Swedish)

Lindberg, A., Schubert, J., Westman, J. and Westman, T.
Metodikutveckling för scientometri Pdf, 2.2 MB, opens in new window., FOI-D--0716--SE (in Swedish)

Jändel, M., Bivall, P., Hammar, P., Kamrani, F., Johansson, R. and Quas, M. J.
Visual analytics, FOI-R--4200--SE

2015

Schubert, J., Blanquart, J., Faye, J.-P., Gisslén, L., Jändel, M., Kallfass, D., Moradi, F. and Pelo, J.
Intelligent online simulation support for operational battle management (ONSIM) − executive summary, Pdf, 402.1 kB, opens in new window. 14.CAT.OP.054, European Defence Agency, Brussels, Belgium, 2015. (FOI-S--5340--SE, Swedish Defence Research Agency, 2015)

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.10 reference manual, FOI-R--4191--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.10 user's manual, FOI-R--4190--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.10 file format manual, FOI-R--4189--SE

Mojtahed, V., Cohen, M., Oskarsson, D., Pelzer, B. and Hammar, P.
Fem sätt att dra nytta av verksamhetsmodeller, FOI-R--4153--SE (in Swedish)

Albinsson, P.-A., García Lozano, M., Johansson, F., Litsegård, P., Pelzer, B., Rosell, M. and Westman, T.
Analys och detektion av vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier, FOI-R--4142--SE (in Swedish)

Johansson, F.
Slutrapport stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA), FOI-R--4141--SE (in Swedish)

Forsén, R., Holm, G. and Kamrani, F.
Description of calculation methods used in VEBE, to determine the effects and con­sequen­ces of conventional weapons, FOI-R--4131--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.08 file format manual, FOI-R--4113--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.08 reference manual, FOI-R--4112--SE

Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.08 user's manual, FOI-R--4111--SE

Franke, U.
War by non-military means: understanding russian information warfare, FOI-R--4065--SE

2014

Johansson, R., Nilsson, S. and Pelzer, B.
Uncertain databases. Scanning the research frontier, FOI-R--4041--SE

Mårtenson, C.
Årsrapport 2014 stödverktyget för informationsfusion och analys (SIA), FOI-R--4001--SE (in Swedish)

Luotsinen, L., Hedström, J., Hultgren, K., Härje, T. and Salling, E.
Årsrapport 2014, syntetiska aktörer, FOI-R--3961--SE (in Swedish)

Aronsson, S., Artman, H., Borgvall, J., Brynielsson, J., Castor, M., Lindquist, S. and Ramberg, R.
Slutrapport projekt PROFET: prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning. Projektverksamhet 2012-2014, FOI-R--3958--SE (in Swedish)

Aronsson, S., Artman, H., Brynielsson, J., Lindquist, S. and Ramberg, R.
Utbildning och träning vid svenska civila och militära simulatoranläggningar, FOI-R--3957--SE (in Swedish)

Jändel, M.
Neurovetenskap – teknisk prognos, FOI-R--3921--SE (in Swedish)

Gisslén, L.
Artificiell Intelligens – teknisk prognos, FOI-R--3919--SE (in Swedish)

Amselem, E., Svenson, P. and Gisslén, L.
Kvantinformatik – teknisk prognos, FOI-R--3920--SE (in Swedish)

Granåsen, M., Svenmarck, P., von Feilitzen, J., Karasalo, M., Gustavi, T. and Forsgren, R.
Användartest med datorverktyg för multihypoteshantering, FOI-R--3918--SE (in Swedish)

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.07 file format manual, FOI-R--3910--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.07 reference manual, FOI-R--3909--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.07 user´s manual, FOI-R--3908--SE

Granholm, N., Persson, G., Malminen, J., Hedenskog, J., Vendil Pallin, C., Sundberg, A., Eellend, J., Norberg, J., Lamont, C., Malmlöf, T., Winnerstig, M., Korkmaz, K., Carlsson, M., Eriksson, M., Rossbach, N., Oxenstierna, S., Bergstrand, B.-G., Franke, U., Rydqvist, J., Holmquist, E. and Westerlund, F.
A rude awakening. Ramifications of russian aggression towards Ukraine, FOI-R--3892--SE

Horne, G., Åkesson, B., Anderson, S., Bottiger, M., Britton, M., Bruun, R., Choo, C. S., Erdoğan, O., Ergün, İ. Y., Geiger, A., Gremmelspacher, D., Hartmann, J., Hölscher, M., Kallfass, D., Lappi, E., Maly, A., Mässeli, K., Mayer, S., McDonald, M., Meyer, T., Narayanan, F., Ng, E. C., Ng, K., Pakkanen, M., Sainio, J., Sanchez, P., Sanchez, S., Schubert, J., Schwierz, K.-P., Seichter, S., Upton, S., Wagner, G., Wan, S. C., Whitney, L., Yiğit, A., Yıldırım, U. Z. and Zimmermann, A.
Data farming in support of NATO – final report of task group MSG-088 Pdf, 18.1 MB, opens in new window., STO Technical Report STO-TR-MSG-088, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2014. (FOI-S--4685--SE, Swedish Defence Research Agency)

Moradi, F.
Årsrapport 2013 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3848--SE (in Swedish)

Lennartsson, A., Allvar, J., Axell, E., Bull, P., Carling, C., Clausen Mork, J., Forssell, L., Grahn, P., Hagström, M., Hultgren, K., Johansson, R., Josephson, L., Jändel, M., Lindahl, D., Linder, S., Lundgren, L., Mårtensson, T., Nählinder, S., Näsström, F., Oskarsson, P.-A., Persson, B., Rodhe, I., Stensbäck, N., Svenmarck, P., Thorén, P., Westerdahl, L. and Woltjer, R.
RPAS för territorialövervakning 2030 – utmaningar och möjligheter, FOI-R--3787--SE (in Swedish)

2013

Axell, E., Jändel, M., Lindahl, D., Linder, S., Rodhe, I. and Westerdahl, L.
Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS, FOI-R--3825--SE (in Swedish)

Wikberg, P., Thorstensson, M., Hammar, P. and Tolt, G.
Mission integrated simulation: a case study of simulation supported ranger missions, FOI-R--3816--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.09 file format manual, FOI-R--3793--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.06 user´s manual, FOI-R--3792--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.06 reference manual, FOI-R--3791--SE

Mårtenson, C.
Årsrapport stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA) 2013, FOI-R--3779--SE (in Swedish)

Hammar, P., Lindquist, S. and Nählinder, S.
Behov av beslutsträning – nytta med spel, FOI-R--3757--SE (in Swedish)

Brynielsson, J., Nilsson, S. and Rosell, M.
Återkoppling från sociala medier vid insatsledning, FOI-R--3756--SE (in Swedish)

Leonardsson, S., Pelo, J., Harling, S. and Tolt, G.
SWERISK transferprojekt – slutrapport, FOI-R--3753--SE (in Swedish)

Luotsinen, L., Härje, T., Hedström, J., Salling, E. and Hultgren, K.
Årsrapport 2013, syntetiska aktörer, FOI-R--3751--SE (in Swedish)

Jägerhök, S., Dalberg, E., Hemström, F., Persson, A., Nelander, A., Karlsson, P.-A., Karlholm, J., Linderhed, A., Lennartsson, R., Svenson, P., Nezirovic, A., Lindell, R., Moren, P., Petrovic Wångerud, S., Petersson, H., Kardaras, K., Morretta, M., Gimenez Maldonado, J. A. and Scholliers, J.
Security sensors for next generation port solutions in Seventh Frame Work Programme, Support, Grant Agreement no: 242112, European Commission, 2013. (FOI-S--4489--SE, Swedish Defence Research Agency, 2013)

Franke, U., Eriksson, M., Hellström, J. and Savage, S.
Security studies in the information age: a review of methods, FOI-R--3737--SE

Hammar, P. and Lindquist, S.
Spel för konflikthantering och krig – sammanfattade resultat 2011-2013, FOI-R--3732--SE (in Swedish)

Artman, H., Borgvall, J., Castor, M., Jander, H., Lindquist, S. and Ramberg, R.
Towards the learning organisation – frameworks, methods, and tools for resource-efficient and effective training, FOI-R--3711--SE

Eriksson, M., Franke, U., Granåsen, M. and Lindahl, D.
Social media and ICT during the arab spring, FOI-R--3702--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.05 file format manual, FOI-R--3692--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.05 user’s manual, FOI-R--3690--SE

Franke, U., Johansson, F. and Mårtenson, C.
Datadriven underrättelseanalys, FOI-R--3680--SE (in Swedish)

Artman, H., Brynielsson, J., Edlund, L., Fallgren, P., Forsberg, L., Ghilagaber, G., Gustavii, J., Herzing, M., Häckner, J., Jacobsson, A., Jacobsson, E.-M., Källmén, H., Lindquist, S., Lundström, A., Muren, A., Sjöberg, E., Thuresson, B., Tjörnhammar, E. and Wickström, H.
Effektiv miljötillsyn Pdf, 4.5 MB, opens in new window., Number 6558, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 2013. (FOI-S--4603--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014) (in Swedish)

Gustavi, T. and Jändel, M.
Computational creativity: novel technologies for creative decision making – an introduction and literature review, FOI-R--3664--SE

Lennartsson, A., Lindahl, D., Axell, E., Kamrani, F., Näsström, F., Wang, G.-S., Allberg, H., Forssell, L., Lundgren, L., Jändel, M., Hagström, M., Schubert, J., Grahn, P., Oskarsson, P.-A., Bull, P., Johansson, P., Svenmarck, P., Svenson, P., Woltjer, R., Johansson, R., Linder, S., Örn, S., Nählinder, S., Nilsson, S., Mårtensson, T., Sterner, U. and Mojtahed, V.
Obemannade luftfarkostsystem för territorialbevakning, tekniktrend 2030, FOI-R--3662--SE (in Swedish)

Franke, U.
Information operations on the internet – a catalog of modi operandi, FOI-R--3658--SE

Schubert, J., Moradi, F., Asadi, H., Luotsinen, L., Sjöberg, E., Hörling, P., Linderhed, A., Hinshaw, F. and Oskarsson, D.
Simulation-based decision support evaluating operational plans – final report, FOI-R--3635--SE

Schubert, J., Moradi, F., Asadi, H., Luotsinen, L., Sjöberg, E., Hörling, P., Linderhed, A., Hinshaw, F. and Oskarsson, D.
Simuleringsbaserat beslutsstöd för utvärdering av operativa planer – slutrapport, FOI-R--3634--SE (in Swedish)

Brynielsson, J., Johansson, F. and Jändel, M.
Privacy-preserving data mining, FOI-R--3633--SE

Moradi, F.
Årsrapport 2012 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3575--SE (in Swedish)

2012

Franke, U. and Vendil Pallin, C.
Russian politics and the internet in 2012, FOI-R--3590--SE

Tormalm, M., Ringblom, F., Dahlén, L. and Johansson, R.
Vapensystemvärdering för soldaten, FOI-R--3566--SE (in Swedish)

Luotsinen, L., Johansson, F., Lundin, M., Ögren, P. and Salling, E.
Årsrapport 2012, syntetiska aktörer, FOI-R--3557--SE (in Swedish)

Hammar, P., Bergström, G., Åkerström, J., Thorstensson, M. and Oskarsson, P.-A.
Spel för träning av soldater, FOI-R--3540--SE (in Swedish)

Mårtenson, C. and Svenson, P.
Slutrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA), FOI-R--3533--SE (in Swedish)

Franke, U., Johansson, F., Jändel, M., Kaati, L. and García Lozano, M.
Tekniker för analys av data från webben, FOI-R--3532--SE (in Swedish)

Mojtahed, V., Cohen, M., Jansson, T., Franke, U., Zdravkovic, J., Oskarsson, D., Mårtenson, C. and Asadi, H.
Semantisk interoperabilitet − Slutrapport för projektet semantisk interoperabilitet, 2010-2012, FOI-R--3530--SE (in Swedish)

Boomgaardt, J.-J., Cernat, M., Harrison, N., Mojtahed, V., Jenssen, A. C., Martinez Reif, B., Jimenez Pascual, O., Tackett, G., Voogd, J. and Waite, W. F.
Conceptual modeling (CM) for military modeling and simulation (M&S) − final report of MSG-058 Pdf, 6.3 MB, opens in new window., RTO Technical Report RTO-TR-MSG-058, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2012. (FOI-S--4120--SE, Swedish Defence Research Agency, 2012)

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.00 file format manual, FOI-R--3466--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.00 user's manual, FOI-R--3465--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.00 reference manual, FOI-R--3464--SE

Franke, U., Johansson, R., Mårtenson, C. and Svenson, P.
Fusion av information från heterogena källor, FOI-R--3453--SE (in Swedish)

Giannoulis, C., Tegnér, J. and Kamrani, F.
Förstudie införande av GM-VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter − metod och teknikutveckling VV & A 2011, FOI-R--3431--SE (in Swedish)

Moradi, F.
Årsrapport 2011 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3335--SE (in Swedish)

2011

Schubert, J. and Hinshaw, F.
Data Farming − en omvärldsanalys Pdf, 1.3 MB, opens in new window., FOI-D--0437--SE (in Swedish)

Ahlberg, J., Johansson, F., Johansson, R., Jändel, M., Linderhed, A., Svenson, P. and Tolt, G.
Content-based image retrieval – an introduction to literature and applications, FOI-R--3395--SE

Åkerström, J., Bergström, G., Rindstål, P., Nordstrand, E. and Hammar, P.
Effektivare studieverksamhet − öka nyttan med spel och krigsspel, FOI-R--3362--SE (in Swedish)

Mojtahed, V.
Vägval inom projektet M&S-stöd för MBFU, FOI-R--3353--SE (in Swedish)

Mojtahed, V., Cohen, M., Jansson, T., Mårtenson, C., Eklöf, M. and Zdravkovic, J.
Prototyping the semantic interoperability logical framework − SILF, FOI-R--3352--SE

Mårtenson, C., Artman, H., Brynielsson, J., García Lozano, M., Gustavi, T., Horndahl, A., Hörling, P., Johansson, F., Johansson, R., Kaati, L., Oskarsson, D., Palm, T. and Svenson, P.
Årsrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2011, FOI-R--3320--SE (in Swedish)

Bull, P., Ögren, P., Grahn, P., Hagström, M., Hillerström, G., Johansson, P., Jändel, M., Karlholm, J., Karlsson, R., Lundgren, L., Löfgren, L., Mårtensson, T., Nilsson, P., Näsström, F., Rensfelt, A., Robinson, J., Schubert, J., Sparf, M., Svenmarck, P., Thoren, P. and Ulvklo, M.
Förstudie obemannade farkoster, FOI-R--3319--SE (in Swedish)

Gustavi, T., Johansson, F., Johansson, R., Jändel, M., Kaati, L., Mårtenson, C. and Oskarsson, D.
Analytiska verktyg − en översikt av metoder och modeller för underrättelseanalys, FOI-R--3310--SE (in Swedish)

Mojtahed, V., Franke, U., Cohen, M., Luotsinen, L., Asadi, H. and Eklöf, M.
Verktygsstöd för MBFU ur ett M&S-perspektiv, FOI-R--3306--SE (in Swedish)

Lundin, M.
Syntetiska aktörer: Delslutsrapport – årsrapport 2011, FOI-R--3279--SE (in Swedish)

Schubert, J. and Hörling, P.
Collaborative synchronization management tool – final report, FOI-R--3298--SE

Dahlin, J.
Entity matching, FOI-R--3265--SE

Trnka, J., Persson, M., Hörling, P., Nilsson, S. and Artman, H.
Framtida ledningscentraler − slutrapport, FOI-R--3256--SE (in Swedish)

Gustavi, T., Johansson, F., Mårtenson, C. and Svenson, P.
Datorstöd för hypoteshantering inom underrättelseanalys, FOI-R--3214--SE (in Swedish)

Trnka, J., Persson, M., Hörling, P., Nählinder, S. and Artman, H.
Framtida ledningscentraler − delrapport 1, omvärldsanalys. Veten­skapliga bidrag under perioden 2005-2011, FOI-R--3184--SE (in Swedish)

Moradi, F.
Årsrapport 2010 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3162--SE (in Swedish)

Lind, F., Lindgren, F., Oygun, D., Moradi, F. and Lilja, G.
Framtida logistikledning − trender och krav, FOI-R--3140--SE (in Swedish)

2010

Bergström, G., Nordstrand, E., Rindstål, P. and Åkerström, J.
Effektivare insatsplanering − öka nyttan med spel och krigsspel, FOI-R--3100--SE (in Swedish)

Hörling, P., García Lozano, M., Gustavi, T., Johansson, F., Johansson, R. and Mårtenson, C.
Omvärldsanalys informationsfusion 2009-2010, FOI-R--3066--SE (in Swedish)

Schubert, J., Asadi, H., Harrysson, F., Hörling, P., Kamrani, F., Kylesten, B., Linderhed, A., Moradi, F. and Sjöberg, E.
Real-time simulation supporting effects-based planning 2008-2010 − final report, FOI-R--3060--SE

Mojtahed, V., Eklöf, M., Asadi, H., Zdravkovic, J. and Svee, E.-O.
Slutrapport för projektet DCMF − defence conceptual modelling framework, 2008-2010, FOI-R--3059--SE (in Swedish)

Svenson, P., Artman, H., Brynielsson, J., García Lozano, M., Gustavi, T., Horndahl, A., Hörling, P., Johansson, F., Johansson, R., Kaati, L., Kylesten, B., Mårtenson, C. and Svensson, J.
Årsrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2010, FOI-R--3056--SE (in Swedish)

Bacchelli, F., Boury-Brisset, A.-C., Isenor, A., Kuehne, S., Martinez Reif, B., Miles, J., Mojtahed, V., Poell, R., Rasmussen, R., Uzunali, A. and Wunder, M.
Semantic interoperability, RTO Technical Report RTO-TR-IST-075, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2010. (FOI-S--3626--SE, Swedish Defence Research Agency, 2010)

Moradi, F.
Årsrapport 2009 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--2952--SE (in Swedish)

2009

Harrysson, F.
Simulation as a means of providing input to the CSMT, FOI-R--2932--SE

Eklöf, M., Hallberg, N., Hansson, J., Sjödin, L. and Sparf, M.
Behovsanalys avseende Försvarsmaktens förbands­mål­sättnings­arbete, FOI-R--2917--SE (in Swedish)

Mårtenson, C. and Svenson, P.
Technology to support assessment of operations, FOI-R--2871--SE

García Lozano, M., Hörling, P., Moradi, F., Sigray, P. and Tjörnhammar, E.
Dynamisk tjänstebaserat ramverk för opportunistiska sensorer och sensornätverk (TOppS) − slutrapport, FOI-R--2860--SE (in Swedish)

Svenson, P., Berggren, P., Brynielsson, J., Ferrara, L., Forsgren, R., Holm, H., Horndahl, A., Hörling, P., Kaati, L., Kylesten, B., Lundin, M., Mårtenson, M., Schubert, J., Sjöberg, E., Svan, P., Svensson, P., Tjörnhammar, E. and Walter, J.
Slutrapport från FoT-projekt situations- och hotanalys för battlegroup 2011, FOI-R--2859--SE (in Swedish)

Asadi, H., García Lozano, M., Horndahl, A., Tjörnhammar, E. and Rasch, K.
Introduction to technologies and methods for semantic information management, FOI-R--2858--SE

Nilsson, S.-Å.
GM-VV på svenska − standardiserad metodik för VV&A inom M&S, FOI-R--2855--SE (in Swedish)

Mojtahed, V., Eklöf, M., Tjörnhammar, E. and Zdravkovic, J.
Statusrapport för DCMF − 2009, FOI-R--2847--SE (in Swedish)

Mojtahed, V., Eklöf, M. and Zdravkovic, J.
Sematisk interoperabilitet − slutrapport för projektet semantisk interoperabilitet, 2007-2009, FOI-R--2846--SE (in Swedish)

Holm, G.
Indikatorer på annalkande konflikter − ett förslag till modell för beslutsstöd, FOI-R--2746--SE (in Swedish)

Moradi, F.
Årsrapport 2008 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--2712--SE (in Swedish)

Hörling, P., Schubert, J. and Walter, J.
Collaborative synchronization management tool − a user's guide, FOI-R--2706--SE

2008

Lantz, F., Andersson, D., Forsgren, R., Jungert, E. and Levin, B.
Systemkoncept för övervakning av individstatus, FOI-R--2648--SE (in Swedish)

Gundmark T., Dalberg E., Svenson P., Lindgren D., Grahn P., Linder S., Hansson A. and Kylesten B.
Ledningssystem − demonstration och värdering av teknik och metodik − slutrapport, FOI-R--2645--SE (in Swedish)

Nilsson S.-Å., Pelo J., Lundin M. and Ögren P.
Från CGF till HBR och operationsområdesanalys, FOI-R--2627--SE (in Swedish)

Schubert, J., Holm, G., Hörling, P., Kamrani, F., Kylesten, B., Moradi, F., Sjöberg, E. and Svensson, P.
Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering 2008, FOI-R--2616--SE (in Swedish)

Nilsson, S., Andersson, M., Andersson, T., Lantz, F., Letalick, D. and Lindgren, D.
Sensorsystem för urban miljö − slutrapport, FOI-R--2614--SE (in Swedish)

Mojtahed V., Tjörnhammar E., Zdravkovic J. and Hanzala K. A.
The knowledge use in DCMF − repository, process and products, FOI-R--2606--SE

Schubert, J. and Wallén, M.
Prognos och uppföljning av planer i effektbaserad utvärdering, FOI-R--2594--SE (in Swedish)

Lindgren, D., Andersson, M., Lantz, F., Nilsson, S. and Rydell, J.
Multisensormätningar i urban miljö, FOI-R--2577--SE (in Swedish)

Svensson, P.
Modern databasteknik för underrättelsehantering i det nätverksbaserade försvaret – en introduktion, FOI-R--2568--SE (in Swedish)

Svenson, P.
Omvärldsanalys informationsfusion 2007-2008, FOI-R--2536--SE (in Swedish)

Grahn, P., Lantz, F., Grönwall, C., Herberthson, M., Ulvklo, M. and Murdin, D.
Sensorstyrning i NBF − slutrapport, FOI-R--2397--SE (in Swedish)

Hörling, P., Lundin, M., Mårtenson, C. and Svenson, P.
Informationsmodeller och indikatorer för situations- och hotbeskrivning, FOI-R--2535--SE (in Swedish)

Asadi, H.
Design and Implementation of a middleware for data analysis of social networks, M.Sc. Thesis, TRITA-CSC-E 2008:019, ISRN-KTH/CSC/E--08/019--SE, ISSN-1653-5715, Royal Institute of Technology, Sweden, 2008. FOI-R--2420--SE

Hallberg, N., Jungert, E., Andersson, R., Ölvander, C., Hallberg, J., Pilemalm, S. and Timpka, T.
Tjänstebaserad kris­hante­ring för lokalsamhället − verksamhetsanalys och initial arkitektur, FOI-R--2339--SE (in Swedish)

2007

Mojtahed V., Andersson B. and Kabilan V.
BOM and DCMF, FOI-R--2362--SE

Nilsson, S., Andersson, M., Andersson, M., Chevalier, T., Holmberg, M., Gustavsson, A., Lauberts, A., Letalick, D., Svensson, L., Lantz, F., Lindgren, D., Rasmusson, J. and Öhgren, J.
Sensorsystem för urban miljö − årsrapport 2007, FOI-R--2360--SE (in Swedish)

Fristedt T., García Lozano M., Hörling P., Moradi F., Pelo J. and Sigray P.
Service oriented opportunistic sensor networks (TOppS) − feasibility study year 2007, FOI-R--2348--SE

Lantz, F., Andersson, M., Laubert, A., Strömberg, D. and Folkesson, F.
Sensorsamverkan för störundertryckning, FOI-R--2330--SE (in Swedish)

Schubert, J., Wallén, M., Walter, J. and Malm, M.
Analys och förfining av planer i effektbaserad planering, FOI-R--2307--SE (in Swedish)

Eklöf M., Moradi F., Ferrara L. and Dorn M.
OntLog − kravspecifikation, FOI-R--2282--SE (in Swedish)

Berggren, P., Hörling, P., Mårtenson, C., Schubert, J. and Svenson, P.
Viktig informationsfusionsforskning i omvärlden 2006, FOI-R--2252--SE (in Swedish)

2006

Hörling, P., Johansson, K., Kylesten, B., Mårtenson, C., Schubert, J., Suzic, R. and Svenson, P.
Slutrapport från FoT-projekt teknik, metodik och demonstrationssystem för informationsfusion (TMDI), FOI-R--2164--SE (in Swedish)

Malm, M. and Neider, G.
Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot, FOI-R--2041--SE (in Swedish)

Berg, T., Hörling, P., Kylesten, B., Malm, M., Mårtenson, C., Svenson, P., Svensson, P. and Walter, J.
User centric situation awareness in asymmetric operations − assessing adversary intent and future events, FOI-R--2052--SE

Hörling, P. (Ed.), Mårtenson, C., Schubert, J., Suzic, R. and Svenson, P.
A survey of some information fusion research fields applicable in operations other than war, FOI-R--2000--SE

Horney, T., Andersson, R., Eklöf, M., Forsgren, R., Fransson, J., Hallberg, N., Lantz, F., Mårtenson, C., Svensson, P., Söderman, U., Yi, C.-H. and Ölvander, K.
Slutrapport LedsystT IPT C2I 2005, FOI-R--1961--SE (in Swedish)

Eklöf, M. and Mårtenson, C.
Ontological interoperability, FOI-R--1943--SE

Neider, G.
Att insamla och återanvända erfarenheter om upploppsförvarning − underlag till beslutsstöd vid internationella operationer, FOI-R--1886--SE (in Swedish)

2005

Brännström, M., Gustavsson, M., Habberstad, H., Lauberts, A. and Lindgren, D.
IAM slutrapport 2005, FOI-R--1836--SE (in Swedish)

Ahlberg, S., Bergman, J., Hasewinkel, H., Hörling, P., Kylesten, B., Lindahl, B., Söderman, U. and Törne, A.
Inventering av tekniskt beslutstöd för ledning av strid i urban miljö − TEBE slutrapport, FOI-R--1819--SE (in Swedish)

Horney, T., Brännström, M., Bergman, J., Andersson, D., Forsgren, R., Ahlberg, S., Lindahl, B. and Törne, A.
Slutrapport MOSART, FOI-R--1814--SE (in Swedish)

Svenson, P., Mårtenson, C. and Carling, C.
Complex networks − models and dynamics, FOI-R--1766--SE

Johansson, R., Mårtenson, C., Suzic, R. and Svenson, P.
Stochastic dynamic programming for resource allocation, FOI-R--1666--SE

Schubert, J. and Svensson, P.
Methodology for guaranteed and robust high level fusion performance − a literature study Pdf, 686.6 kB, opens in new window., FOI-D--0216--SE

Malm, M., Neider, G., Stjernberger, J. and Svenson, P.
Kollektivt beteende och tidig förvarning − beslutsstöd sökes för internationella operationer, FOI-R--1584--SE (in Swedish)

2004

Eklöf M., Hörling P., Svan P., Suzic R. and Yi C.
Information & knowledge management for NBI (network-based intelligence), FOI-R--1417--SE

Ahlberg, S., Hörling, P., Jöred, K., Mårtenson, C., Neider, G., Schubert, J., Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P., Undén, K. and Walter, J.
The IFD03 information fusion demonstrator − requirements, methodology, design, and experiences, FOI-R--1413--SE, Demonstration Video: [mp4]

Ahlberg, S., Hörling, P., Mårtenson, C., Neider, G. Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P. and Walter, J.
System documentation on the FOI information fusion demonstrator 03 (IFD03) Pdf, 1.2 MB, opens in new window., FOI-D--0184--SE

Jungert, E., Derefeldt, G., Hallberg, J., Hallberg, N., Hunstad, A., Thurén, R., Albinsson, P.-A., Holmberg, M., Sidenbladh, H., Stenumgaard, P., Worm, A. and Ånäs, P.
Förstudie avseende förslag till integrerad lednings och skyddsfunktion för preventiv och operativ krishantering, FOI-R--1183--SE (in Swedish)

Svensson, P., Mårtenson, C., Sidenbladh, H. and Malm, M.
Swarm intelligence for logistics − background, FOI-R--1180--SE

2003

Andersson J., Malm M. and Thurén R.
Systemtilltro, FOI-R--1121--SE (in Swedish)

Svensson, P.
Teknisk översikt och prognos 2002−2020 för området informationsfusion, FOI-R--0798--SE (in Swedish)

2001

Jungert, E. and Walter, J.
Marksensornät och intelligenta agenter − en systemarkitektur för ett nätverksbaserat sensorsystem, FOI-R--0317--SE

2000

Walter J.
En granskning av forskningen inom distribuerad, ständig planering, FOA-R--00-01759-517--SE (in Swedish) 

Cantwell, J., Schubert, J. and Svensson, P.
Informationsfusion − förslag till "strategisk forskningskärna" år 2001-2005, FOA-R--00-01632-505--SE 

Carlsson, C., Carlsson, L., Grahn, P., Hörling, P., Jungert, E., Klöör, P., Lantz, F., Lauberts, A., Letalick, D., Lindahl, A., Schubert, J., Strömberg, D., Svensson, J. and Westerlund, C.-L.
Multisensorteknik och datafusion − sensorval, dataadministration och utvecklingstrender, FOA-R--00-01577-408--SE (in Swedish)

Hörling, P., Jöred, K., Lantz, F., Lindahl, A., Roldan-Prado, R. and Schubert, J.
Beslutsstöd på fartyg − informationsfusion och radarsignalspaning, FOA-R--00-01529-706, 505,503--SE (in Swedish) 

Fjällström, P.-O., Neider, G., Persson, M., Risch, T. and Svensson, P.
Arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i fram­tidens ledningsstödsystem, FOA-R--00-01435-505--SE (in Swedish)

1999

Hörling, P., Lantz, F. and Neider G.
Konvertering av laserradardata till digital terräng utan skog − metoder och användarhandledningar, FOA-R--99-01380-408--SE (in Swedish)

Neider, G.
Agentteknik − standardisering, kommunikation, erfarenheter. Agent technology series, London 1999-03-23--25, FOA-R--99-01278-505--SE (in Swedish)

Bengtsson, M. and Schubert, J.
Dempster-Shafer clustering, Potts spins and graph optimization, FOA-R--99-01248-505, 616--SE

1998

Jönsson, L., Neider, G., Schubert, J. and Svensson, P.
Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen − en informell introduktion till nyckelteknologin för informationsöverlägsenhet, FOA-R--98-00902-505--SE (in Swedish)

Derefeldt, G., Eriksson, L., Andersson, P., Berggrund, U., Rozén, U., Westlund, J., Skinnars, Ö., Alfredsson, J., Santesson, R. and Holmberg, J.
Färgpresentation för ökad taktisk situationsmedvetenhet i stridsflygplan, FOA-R--98-00767-706--SE (in Swedish)

Bråmå, Å., Fransson, J., Jöred, K. and Schubert, J.
Datafusionsmetoder för sammanställning och analys av underrättelsedata − en förstudie, FOA-R--98-00698-505--SE (in Swedish)

1997

Neider, G.
Ubåtsföljning med passiva sonobojar − användarhandledning till program SubTrack, FOA-R--97-00447-505--SE (in Swedish)

Johansson, K. and Svensson, P.
Submarine tracking by means of passive sonobuoys II − position estimation and buoy deployment planning, FOA-R--97-00440-505--SE

Wahlstedt, A., Fredriksson, J., Jöred K. and Svensson, P.
Submarine tracking by means of passive sonobuoys I − design of a simulation model and system, FOA-R--96-00386-505--SE

1991

Bergsten, U. and Schubert, J.
Dempster's rule for evidence ordered in a directed acyclic graph, FOA C 20857-2.7

Schubert, J.
On non-specific evidence, FOA C 20856-2.7

Hägglund, B. and Jöred, K.
Simulating the smoke filling in a two-compartment structure, FOA C 20849-2.4

Svensson, P. and Neider, G.
User's guide to Cantor, a data analysis system based on the relational data model − version 1.2, FOA C 20842-2.7

1990

Schubert, J. (Red.)
Delprojekt informationssystem inom huvudprojekt ubåtsskydd − slutrapport, FOA Rapport A 20046-2.7 (in Swedish)

1989

Neider, G.
User's guide to GRODA − A graphic utility for CANTOR, FOA C 20767-2.7

Last updated: 2024-05-27